X
แมวจรใช้เพียงขาหน้าดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่

แมวจรใช้เพียงขาหน้าดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่

แมวจรใช้เพียงขาหน้าดิ้นรนเพ…

tt-แมวน้อย-ล้มกลางถนน

“สองแม่ลูก” พบ “แมวน้อย” ล้มลงไปกลางถนน

“สองแม่ลูก” พบ …

น้องอ่อนล้าทนไม่ไหว โดนทิ้งตากแดดนานนับเดือน

น้องอ่อนล้าทนไม่ไหว โดนทิ้งตากแดดนานนับเดือน

น้องอ่อนล้าทนไม่ไหว โดนทิ้ง…

แมวน้อยแรกเกิดถูกทิ้งพร้อมกัน 8 ชีวิต

แมวน้อยแรกเกิดถูกทิ้งพร้อมกัน 8 ชีวิต

แมวน้อยแรกเกิดถูกทิ้งพร้อมก…

แมวน้อยซึมเศร้าถูกคนใจร้ายมักใส่ถุงไปปล่อยในป่า

แมวน้อยซึมเศร้าถูกคนใจร้ายมักใส่ถุงไปปล่อยในป่า

แมวน้อยซึมเศร้าถูกคนใจร้ายม…

เจ้าของยอมเสียทุกอย่าง แม้จะโอกาสรอดจะน้อยเพียงใด

เจ้าของยอมเสียทุกอย่าง แม้จะโอกาสรอดจะน้อยเพียงใด

เจ้าของยอมเสียทุกอย่าง แม้จ…

จากเคยเป้นที่รักของเจ้าของ กลับต้องไปหลับนอนในซอกแคบ

จากเคยเป้นที่รักของเจ้าของ กลับต้องไปหลับนอนในซอกแคบ

จากเคยเป้นที่รักของเจ้าของ …

เพราะโชคชะตานำพา "น้องแมวจร" เหลือเพียงกล่องใบเดียว

เพราะโชคชะตานำพา “น้องแมวจร” เหลือเพียงกล่องใบเดียว

เพราะโชคชะตานำพา “น้อ…

เพราะความไม่ชอบทำให้ "น้องแมว" เกือบขาขาด

เพราะความไม่ชอบทำให้ “น้องแมว” เกือบขาขาด

เพราะความไม่ชอบทำให้ &#8220…

tt-tabby-แมวขี้เกียจ

“tabby” แมวขี้เกียจ แอบหนีไปนอนในกล่อง ทาสพากันหาทั่วบ้าน

“tabby” แมวขี้เ…