X

พบเจ้าหมาน้อย ถูกมัดถุงแน่นจับโยนบ่อขยะ

พบเจ้าหมาน้อย ถูกมัดถุงแน่น…

"ตูบจร" ไร้คนสนใจ ขาหลังหักก็ต้องทนเอา

“ตูบจร” ไร้คนสนใจ ขาหลังหักก็ต้องทนเอา

“ตูบจร”  ไร้คนส…

"สุนัขจร" ตัวสีเขียวทั้งตัว คุ้ยอาหารข้างถนน

“สุนัขจร” ตัวสีเขียวทั้งตัว คุ้ยอาหารข้างถนน

“สุนัขจร” ตัวสี…